Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Multimedia Techniques in promotion and tourist information
Learning outcome:
Potrafi wykonać prezentacje za pomocą różnych technik multimedialnych
Connections with FLO:
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce