Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Multimedia Techniques in promotion and tourist information
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia związane z multimediami
Connections with FLO:
  • TR2A_K05
    umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W07
    Zna i rozumie różnorodne relacje interdyscyplinarne w naukach o turystyce wraz z metodyką ich badania