Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Caves of the World
Learning outcome:
Potrafi określić znaczenie jaskiń dla człowieka oraz zagrożenia
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U10
    Posiada pogłębioną umiejętność doradztwa dla branż gospodarki zaangażowanych w rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego,