Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Mining heritage
Learning outcome:
Umie powiązać rozwój przemysłu wydobywczego z sytuacją gospodarczą kraju
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych