Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Kultura techniczna i jej zasoby
Learning outcome:
Umie przedstawić wyniki własnej pracy w formie eseju i prezentacji
Connections with FLO:
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce