Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Basics of medical rescue
Learning outcome:
Potrafi uczestniczyć w procesie diagnozowania i leczenia, przeciwdziałać wystąpieniu powikłań, rozpoznać objawy zagrożenia życia, zastosować i wykorzystywać właściwe zasady i techniki postępowania przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i ratunkowych
Connections with FLO:
 • TR1A_K10
  Jest odpowiedzialny za swoje działania na rzecz turystów oraz za interesy swojej firmy
 • TR2A_U06
  Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych
 • TR2A_K01
  posiada umiejętność pracy w różnych zespołach, przyjmując w nich różne role
 • TR2A_K02
  potrafi kierować zespołami ludzkim stawiając cele, wybierając metody i narzędzia realizacji