Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
BSc seminar and project
Learning outcome:
Zna zasady pisania prac dyplomowych, obowiązujące przepisy prawne i normy edytorskie. Zna zasady wykorzystania i cytowania literatury oraz zapis bibliograficzny
Connections with FLO:
 • TR2A_K05
  umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
 • TR2A_W01
  Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
 • TR2A_W14
  Zna zaawansowane metody i narzędzia badawcze stosowane do opisu i analizy zjawisk turystycznych
 • TR2A_W17
  Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego