Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
BSc seminar and project
Learning outcome:
Rozumie strukturę i konstrukcję pracy. Potrafi określić cel pracy, sprecyzować hipotezę i problem badawczy.
Connections with FLO:
  • TR2A_K02
    potrafi kierować zespołami ludzkim stawiając cele, wybierając metody i narzędzia realizacji
  • TR2A_K03
    potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego