Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
BSc seminar and project
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników i przedstawić wnioski końcowe.
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce