Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Economics and management
Learning outcome:
klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami
Connections with FLO:
  • GG1A_U09
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.