Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
BSc seminar and project
Learning outcome:
Potrafi przygotować poprawnie zredagowaną pracę dyplomową.
Connections with FLO:
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce
  • TR2A_K04
    potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne
  • TR2A_K05
    umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu