Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Economics and management
Learning outcome:
opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych
Connections with FLO:
  • GG1A_W17
    Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu górnictwa i geologii.