Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
BSc seminar and project
Learning outcome:
Potrafi przygotować multimedialną prezentację pracy.
Connections with FLO:
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce