Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Nanomateriały i nanotechnologie
Learning outcome:
Rozumie rolę jaką odgrywa we współczesnym świecie nanonauka i nanotechnologia
Connections with FLO:
  • CE1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
  • TC1A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych