Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Dendrochronologia i dendroekologia
Learning outcome:
zna zasady analizy dendrochronologicznej i potrafi je zastosować w praktyce
Connections with FLO:
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.