Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Dendrochronologia i dendroekologia
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę w zakresie podstawowych technik badawczych w dendroekologii
Connections with FLO:
  • OS2A_W02
    Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych w zakresie nauk o Ziemi, nauk biologicznych, nauk chemicznych.
  • OS2A_U05
    Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.