Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Dendrochronologia i dendroekologia
Learning outcome:
potrafi makroskopowe zidentyfikować rodzime rodzaje drzew
Connections with FLO:
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
  • OS2A_U07
    Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pod kierunkiem opiekuna naukowego.
  • OS2A_U13
    Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.