Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Dendrochronologia i dendroekologia
Learning outcome:
umie zaplanować i wykonać samodzielnie ocenę stanu drzewostanów zagrożonych
Connections with FLO:
  • OS2A_W14
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
  • OS2A_U07
    Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pod kierunkiem opiekuna naukowego.