Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Dendrochronologia i dendroekologia
Learning outcome:
potrafi pracować w grupie i prezentować wyniki
Connections with FLO:
  • OS2A_U12
    Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych.
  • OS2A_U15
    Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jezykowego.
  • OS2A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.