Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Mineral Resources and Raw Materials Protection
Learning outcome:
Rozumie znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Jest obeznany ze sposobami klasyfikacji zasobów oraz poprawnie identyfikuje typowe parametry kryteriów bilansowości złóż.
Connections with FLO:
  • OS1A_W06
    The graduate has basic knowledge of environmental management and environmental resources management.
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.