Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Mineral Resources and Raw Materials Protection
Learning outcome:
Posiada ogólną wiedzę o cyklu pozyskania surowców od prac geologicznych poprzez górnictwo na produkcji surowców kończąc. Zna podstawowe fakty z aktów prawnych i rozporządzeń w odniesieniu do tematyki geologiczno-złożowej. Jest zorientowany, co do roli i uprawnień organów decyzyjnych na różnych szczeblach administracji państwowej w kwestiach gospodarki złożami i praw ich własności.
Connections with FLO:
  • OS1A_W06
    The graduate has basic knowledge of environmental management and environmental resources management.
  • OS2A_W20
    Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.