Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Mineral Resources and Raw Materials Protection
Learning outcome:
Poprawnie identyfikuje możliwości i bariery ochrony zasobów, właściwie wskazując kierunki ich ochrony. Dostrzega uwarunkowania rozwoju substytucji i recyklingu na polu surowcowym Zna i rozróżnia sfery działań związane z ograniczeniem zużycia surowców na różnych etapach.
Connections with FLO:
  • OS1A_W06
    The graduate has basic knowledge of environmental management and environmental resources management.
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
  • OS2A_W08
    Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.