Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Mineral Resources and Raw Materials Protection
Learning outcome:
Rozróżnia podstawowe teorie ekonomiczne i umie zaadoptować je do problematyki wykorzystania i ochrony zasobów mineralnych. Rozumie potrzebę współpracy na polu surowcowym różnych dziedzin wiedzy (geologii, górnictwa, technologii przeróbki i przetwórstwa, ekonomii, transportu).
Connections with FLO:
  • OS1A_W06
    The graduate has basic knowledge of environmental management and environmental resources management.
  • OS2A_W08
    Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.
  • OS2A_W19
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.