Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Mineral Resources and Raw Materials Protection
Learning outcome:
Upora się z oceną stopnia konfliktowości zagospodarowania złóż z innymi komponentami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego.
Connections with FLO:
 • OS1A_U21
  The graduate can identify and formulate specifications for simple engineering tasks of a practical nature, typical for the environmental protection.
 • OS2A_U09
  Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
 • OS2A_U20
  Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu z ochroną środowiska — istniejące rozwiazania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
 • OS2A_U21
  Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla ochrony środowiska.