Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Mineral Resources and Raw Materials Protection
Learning outcome:
Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i uaktualniania posiadanych kompetencji.
Connections with FLO:
  • OS1A_K05
    The graduate understands the need to improve professional and personal skills.
  • OS2A_K01
    Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
  • OS2A_K09
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.