Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
General Geology II
Learning outcome:
Zna teorie wyjaśniające powstanie układu słonecznego, planet i Ziemi
Connections with FLO:
  • GG1A_W04
    Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
  • GG1A_W09
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju litosfery i świata organicznego w przeszłości geologicznej.