Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
General Geology II
Learning outcome:
Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej
Connections with FLO:
  • GG1A_W04
    Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
  • GG1A_W05
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o procesach minerało- i skałotwórczych.
  • GG1A_W09
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju litosfery i świata organicznego w przeszłości geologicznej.