Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
General Geology II
Learning outcome:
Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej
Connections with FLO:
  • GG1A_W04
    Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
  • GG1A_W05
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o procesach minerało- i skałotwórczych.