Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
General Geology II
Learning outcome:
Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał
Connections with FLO:
 • GG1A_W06
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, geochemii i petrografii niezbędną do wykonywania opisów minerałów i skał.
 • GG1A_W07
  Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki.
 • GG1A_U03
  Potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał oraz skamieniałości, wykorzystując poznane metody badawcze.
 • GG1A_K01
  Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania.