Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
General Geology II
Learning outcome:
Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał
Connections with FLO:
  • GG1A_W05
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o procesach minerało- i skałotwórczych.
  • GG1A_U03
    Potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał oraz skamieniałości, wykorzystując poznane metody badawcze.