Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej przez całe życie, rozumie, że w tak zmiennej materii, jaką jest prawo, brak stałego monitoringu zmian bardzo szybko czyni bezużyteczną wiedzę pozyskaną w czasie studiów
Connections with FLO:
  • OS1A_K01
    The graduate understands the need for lifelong learning.