Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Geoparks
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej
Connections with FLO:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.