Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Geoparks
Learning outcome:
Potrafi wskazać problemy związane z funkcjonowaniem i tworzeniem geoparków
Connections with FLO:
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.