Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Geoparks
Learning outcome:
Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej
Connections with FLO:
  • OS2A_K04
    Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
  • OS2A_K07
    Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.