Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Economy and management of natural resources
Learning outcome:
Zna ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem przyrodniczym
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W05
    Posiada pogłębioną wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych