Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Economy and management of natural resources
Learning outcome:
Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego gospodarowania środowiskiem przyrodniczym
Connections with FLO:
  • TR2A_U06
    Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych
  • TR2A_W04
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między turystyką i innymi usługami czasu wolnego, a ich otoczeniem