Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Economy and management of natural resources
Learning outcome:
Potrafi zarządzać środowiskiem przyrodniczym na niewielkim obszarze
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U10
    Posiada pogłębioną umiejętność doradztwa dla branż gospodarki zaangażowanych w rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego,
  • TR2A_K03
    potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu