Module learning outcome data:
Code:
M_W013
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy budownictwa
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie technologii i materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie
Connections with FLO: