Module learning outcome data:
Code:
M_W014
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy budownictwa
Learning outcome:
Student potrafi scharakteryzować metody termomodernizacji budynków oraz izolacyjności akustycznej.
Connections with FLO: