Module learning outcome data:
Code:
M_U010
Category:
Skills
Module:
Podstawy budownictwa
Learning outcome:
Student potrafi zaprojektować przegrodę budowlaną dobierając odpowiedni materiał konstrukcyjny
Connections with FLO: