Module learning outcome data:
Code:
M_W016
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy budownictwa
Learning outcome:
Student potrafi wskazać nowe kierunki rozwoju budownictwa niskoenergetycznego
Connections with FLO: