Module learning outcome data:
Code:
M_U009
Category:
Skills
Module:
Podstawy budownictwa
Learning outcome:
Student potrafi wykonać obliczenia związane ochrona cieplną budynku i przemianami fazowymi
Connections with FLO: