Module learning outcome data:
Code:
M_W015
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy budownictwa
Learning outcome:
Student potrafi definiować zagadnienia związane z fizyką budowli
Connections with FLO: