Module learning outcome data:
Code:
M_U053
Category:
Skills
Module:
Evaluation of RES resources
Learning outcome:
Student potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
Connections with FLO:
  • EZ1A_U03
    The graduate can conduct, using basic statistical methods, algorithms and information technologies, a proper analysis of data on the phenomena and processes taking place in nature as regards obtaining energy from renewable sources