Module learning outcome data:
Code:
M_K016
Category:
Social competence
Module:
Evaluation of RES resources
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie oceny zasobów OZE (poprzez literaturę fachową polsko- i angielskojęzyczną, kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia)
Connections with FLO:
  • EZ1A_K01
    The graduate understands the importance of lifelong learning and is familiar with the continuous training programs (courses, postgraduate studies, second-cycle studies), including self and group learning