Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Petrography of rock and chemical raw materials
Learning outcome:
Umie rozpoznać w obrazie mikroskopowym podstawowe składniki mineralne skał mające wpływ na ich wykorzystanie; Na podstawie badań mikroskopowych potrafi określić charakterystykę petrograficzną skał mających znaczenie surowcowe;
Connections with FLO:
  • GG2A_U03
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.
  • GG2A_U04
    Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
  • GG2A_U07
    Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt (dokumentację) badań geologicznych.