Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Petrography of rock and chemical raw materials
Learning outcome:
Zna podstawowe składniki mineralne skał mające wpływ na ich wykorzystanie; Zna charakterystykę petrograficzną skał mających znaczenie surowcowe;
Connections with FLO:
  • GG2A_W04
    Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych.
  • GG2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.