Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Petrography of rock and chemical raw materials
Learning outcome:
umie zastosować metody surowcowych badań petrograficznych skał nieskonsolidowanych;
Connections with FLO:
  • GG2A_U10
    Potrafi formułować oraz - wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne i symulacyjne - testować hipotezy związane z problematyką geologiczno-górniczą i związane z tym proste problemy badawcze.
  • GG2A_U14
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.