Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Petrography of rock and chemical raw materials
Learning outcome:
umie zinterpretować dla potrzeb surowcowych zależności między cechami fizyczno-mechanicznymi i chemicznymi a cechami petrograficznymi surowców skalnych
Connections with FLO:
  • GG2A_U03
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.
  • GG2A_U04
    Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
  • GG2A_U10
    Potrafi formułować oraz - wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne i symulacyjne - testować hipotezy związane z problematyką geologiczno-górniczą i związane z tym proste problemy badawcze.