Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Przemiany fazowe
Learning outcome:
Potrafi klasyfikować przemiany fazowe i wskazać ich związki z właściwościami materiałów.
Connections with FLO:
  • TC2A_U12
    potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu termodynamiki w projektowaniu materiałów